SEV Amerikan Koleji programlarının önemli bir yönü de kulüpler ve ders dışı etkinliklerdir. Öğretmenlerin, öğrencileri ile kişisel ilgi alanlarını paylaşma, veya belki bunları keşfetme fırsatına sahip olacaklardır. Öğrencilerin de aynı şekilde ilgi duydukları bir konuda öğretmenleri ile çalışma, veya bu konuyu keşfetme fırsatları olacaktır. Bu programlar sayesinde öğretmenler ve öğrenciler sınıfta kurulan iletişimi güçlendirebilecek ve çoğaltabileceklerdir. Birbirlerinin farklı yönlerini daha az resmi bir ortamda tanıyabileceklerdir. Kulüplerimizin amaçları aşağıdaki gibidir:

 

FUTBOL

 

Futbol Kulübü üyeleri, futbolun temel teknikleri, saha ölçüleri ve oyun kuralları hakkında önce teorik ardından uygulamalı olarak bilgi sahibi olurlar. Futbol Kulübü üyelerinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alemdağ Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerine futbol temel tekniklerini öğreterek, çevresine karşı duyarlı bireyler olması sağlanır.

 

 

TEDxSEVAMERICANCOLLEGE

 

“TED” konuşmaları 1984’e kadar uzanan bir geçmişe sahip “Paylaşılmaya değer düşünceler.” mottosuyla dünya çapında düzenlenen konferans serisidir. TEDx konuşmaları ise bağımsız gruplar tarafından dünyanın çoğu yerinde, Türkiye de dahil, farklı temalarda düzenlenmektedir. Kulübümüz, okulumuzun TEDx Organizasyon Komitesi ile birlikte "TEDxSEVAmericanCollege" lisansı ile ilk etkinliğini Haziran 2016'da gerçekleştirmiştir. TEDxSEVAmericanCollege Kulübü’nün Amacı ve Etkinlikleri: Paylaşılmaya değer düşünceleri ve deneyimleri sözlü olarak, özgün ve yetkin şekilde topluluk ile paylaşma olanağı yaratmak. Farklı sözlü ifade teknikleri hakkında çalışmak ve eğitim almak. Kulüp içinde ve okulda TEDx konuşmaları yapmak. En ilham verici TED/TEDx konuşmalarını izlemek/dinlemek. Diğer okulların katılacağı bir TEDx çalıştayı düzenlemek. Bir yurt içi bir yurt dışı TED/TEDx konuşmasına gitmek. Her yıl dışarıya açık geniş katılımlı bir TEDxSEVAmericanCollege etkinliği düzenlemek. Dil: Türkçe ve İngilizce Öğrenci Sayısı: 6-15 

 

 

YAĞLI BOYA

 

Sanata duyarlı bireyler yetiştirmek, yağlı boya tekniğini kavramak ve bu teknikle duygu ve düşüncelerini aktarabilme becerisini geliştirmek.

 

ORKESTRA

 

Öğrencilerin müziğe olan ilgilerini teşvik etmek, öğrencilerimizin önce etkilendikleri kaydedilmiş müzik eserleri üzerinden gerçekleşecek olan öğrenme hedeflendiği gibi öğrencilerin kendi hayat tecrübelerinden ilham alan orjinal yapıtların ortaya çıkması da desteklemek, orkestra kulübünde geçirilen süre boyunca aynı hedefler için uğraşan bir takımın parçası olarak çalışmayı öğrenirken kendi kişisel tarzlarını da geliştirebilmek, sene boyunca SAC'de ya da başka gösteri merkezlerinde canlı konserler vermek ve diğer okulların da yer aldığı müzik festivallerinde ve yarışlarında yer almak. 

 

ÇEVRE BİLİMİ

 

Amaç, öğrencilerin çevreye duyarlılığını ve yaşadıkları dünyayı korumaları için bir rol üstlenmelerini sağlamak, atık ve geri kazanım hakkında farkındalık yaratmak, çevre kalitesini okul ortamında oluşturmak, enerji tasarrufunun önemini belirtmek, güncel çevre problemleri ve olası çözümleri okul ortamında paylaşmaktır. Öğrenciler, katılacakları “Young Masters Programs (YMP)”, “Young Reporters For The Environment (YRE)”, “Prescription Pill And Drug Disposal (P2D2)” gibi uluslararası projelerle kendilerini geliştirme, yurt dışında ifade etme ve çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projelerinde yer alma şansı bulacaklardır.

 

DANS

 

Öğrenciler, doğal enerjilerini estetik bir biçimde dışa vurmanın en güzel yolu olan dansta temel kural ve temel adımları müzik eşliğinde çalışarak okul tören ve programlarına performanslarıyla katılır. Ayrıca yıl sonunda düzenlenen “Gençlik ve Dans Şöleni”nin organizasyonunda görev alır. Öğrenciler kulüp çalışmaları bünyesinde yaptıkları çalışmalardan ve düzenledikleri satış etkinliklerinden elde ettikleri gelirleri LÖSEV’e bağışlar. Ayrıca LÖSEV’de gönüllü çalışmalara katılarak toplum hizmeti çalışmaları yapar ve bu sayede toplumsal sorunlara olan duyarlılığını geliştirir.

 

LATİN DANSLARI

 

Amaç, sosyal Latin danslarını öğrenirken, öğrencilerin bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, müzik ve dansla dolu keyifli saatler geçirmesini sağlamaktır. Öğrenciler, kendi yeteneklerini keşfederken, okul törenleri için çeşitli gösteriler hazırlarlar. Latin Dansları Kulübü, düzenledikleri okul dansı etkinliğiyle hastanede yatan çocuklara hediye almak amacıyla para toplamayı planlamaktadır. Kulüp öğrencileri olumlu enerjilerini Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşımayı ve orada hasta çocuklarla yarım gün geçirmeyi hedeflemektedir. 

 
MUN (Model Birleşmiş Milletler)
 

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen liselerarası konferanslar aracılığıyla, öğrencilerin dünyadaki sosyo-ekonomik, politik ve kültürel olayları anlamalarını, başka ülkeden ve kültürden olan insanların inanç ve değerlerine karşı farkındalık yaratıp, saygı ve hoşgörü ile yaklaşmalarını sağlamak; kulüp etkinlilerine aktif olarak katılan öğrencilerin, dünya sorunları, uluslararası politik ilişkiler, parlamento süreçleri gibi konularda bilgi birikimlerinin artması yanında, araştırma, topluluk karşısında konuşma, tartışma, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini de geliştirmek. MUN Kulübü, tüm okul öğrencilerinde küresel sorunlar hakkında duyarlılık ve farkındalık yaratmak amacı ile, her yıl birinci dönem içersinde okulda özel bir MUN günü düzenler. Bu etkinlik de normal MUN konferanslarının bir simulasyondur ancak gerek süre, gerek içerik açısından daha kısa tutulur. Gün boyunca sosyal sorumluluk çerçevesinde yardım edilebilecek kurumlarda kullanılmak üzere kaynak yaratmak amacıyla paralı etkinlikler ve satışlar yapılır.

 
PILATES
 

Bedeni keşfetmek, kişisel hedefler koymak ve kendi sınırları zorlamak, bedendeki gelişimi takip etmek, kişisel sağlık ve fitness ile ilgili konularda araştırma yapmak ve öğrenmek; öğrenilenleri diğer paylaşmak ve diğer katılımcıları cesaretlendirmek, desteklemek; daha sağlıklı ve zinde yaşamayı öğrenmek.

 
 
SAC SOSYAL SORUMLULUK
 

“Kendine saygı duy, karşındakine saygı duy ,çevrene saygı duy” . SAC’nin 3S kuralı olarak da bilinen bu anlayışı içselleştirir ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri planlayarak hayata geçirme becerisi kazandırır.

 
 
MATEMATİK
 

Öğrenciler, sudoku, matematik bulmaca, matematik oyunu, matematik poster ve algebra pizza aktiviteri yapacaklardır.

 
 
 
İNGİLİZCE TİYATRO
 

Amaç, öğrencilere tiyatro sanatını, dil gelişimini ve sosyal ilişki kurma becerilerini artırmaktır. Öğrenciler, tiyatro kuramını öğrenir ve doğaçlama, konuşma yazma, takım oluşturma etkinlikleri gibi birçok uygulamaya katılırlar. Sosyal sorumluluk projeleriyle başkalarına yardım ederken kamuda tiyatronun önemini de vurgulamaya çalışırlar. İkinci dönemde de tiyatronun en heyecanlı yönü olan sahne performansı deneyimini gerçekleştirirler.

 
 
 
DESTINATION IMAGINATION
 

Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, edindikleri bu çözüm yaratma becerilerini derslerine ve okul hayatlarına yansıtmayı amaçlayan uluslararası alanda hizmet veren bir organizasyondur. Sadece bir yarışma gibi gözükse de aslında çok daha fazlasıdır. DI hayata dair bir bakış açısıdır. Her şeyden şikayet eden bireyler olmak yerine, sorunun kaynağına inme, hayal gücüyle harikalar yaratma, bir takımın parçası olma, takım çalışmasında etkin görev alma, yaratıcı ve anlık çözümler geliştirme, problem değil çözüm yaratma, bilimsel bakış açısı geliştirme, becerilerinin öğrencilere kazandırılması için ortam ve olanak sağlamak gibi hedefleri içinde barındırır.

Katılım gösterilmesi planlanan yarışma, iki kısımdan oluşmaktadır:

1. Anlık Görev Yarışması: Anlık Görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yaparken yaratıcılıklarını ön plana çıkararak, hızlı ve pratik düşünme, doğru karar verme ve kararını uygulama becerilerini geliştirirler.

2. Takım Yarışması: Takım yarışmasında ise öğrenciler; bilim-teknik odaklı bir görev üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Çözümlerini senaryolaştırıp sunumunu yaparlar. Bu sene; biri fen projesi, diğeri ise teknik yapı-kurulum, mühendislik beceri içerikli iki görev üzerinde çalışılmaktadır. Sosyal sorumluluk projesi olarak, ihtiyaç sahibi bir okula gidilip oradaki öğrencilere anlık çözüm yarışmaları yaptırılarak, kulüp öğrencilerinin farkındalık yaratma, akran öğretimi, eğlenerek öğrenme ve farklı bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir.

 

SİNEMA

 

Amaç, bir filmin öncelikle sanatsal açıdan doyurucu bir biçimde ele alınıp analiz edilmesidir. Özellikle bu yıl kısa film ve belgesel çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Kulüp saatlerinde okul içerisinde belli konuları kapsayan kısa film senaryoları oluşturarak bu hikayeleri çekilmektedir. 

 
TÜRKÇE TİYATRO
 

Kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresine karşı bilinçli olmasını, oyun pedagojisi içinde yer alan çalışmaların duyguların, bilgi ve deneylerin özgürleştiği ortamların sağlanmasını, kişinin evrensel, toplumsal, moral, etik ve soyut kavramları anlamlandırabilmesini, bir grup çalışması içerisinde yaşayarak öğrenme ve bilgi edinmenin yanı sıra toplumsallaşmanın sağlamak. Türkiye'de tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve farkındalığını artırmak amacıyla tasarlanan ve yılda en az bir tane gerçekleşen sosyal sorumluluk projeleriyle öğrenciler kendilerini ifade etme ve projelerde aktif rol üstlenme fırsatı bulurlar.