Başdanışmanın Mesajı

 

SEV Amerikan Koleji’ne Hoşgeldiniz,

 

SEV Amerikan Koleji (SAC), Eylül 2014’te öğrenci almaya başlamıştır. Okul, dört yıl içerisinde 600 öğrencilik bir kontenjana ulaşmayı planlamaktadır. SAC, 1800’lü yıllarda Amerikan Bord Heyeti tarafından kurulmuş, halen gönüllü bir kuruluş olarak faaliyet gösteren Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yönetilmekte olan okullar ailesinin en yeni üyesidir. SEV Amerikan Koleji öğrencilerini, bu ailedeki SEV ilköğretim okullarından gelen veya sekizinci sınıfın sonunda girilen merkezi liselere giriş sınavı sonucunda başvuran öğrenciler oluşturmaktadır. Ayrıca 9. Sınıfa nakil sınavıyla da öğrenci alınmaktadır.

 

SEV Amerikan Koleji, zorlu akademik programı ile öğrencileri hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki üniversitelere hazırlamaktadır. Matematik ve Fen Bilimleri dersleri, İngilizce dilinde işlenirken, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilgiler derslerinde eğitim dili Türkçe’dir. Dil çalışmaları Fransızca, Almanca ve İspanyolca ile zenginleştirilmiştir. Bunun yanında güzel sanatlar, müzik, drama ve beden eğitimi dersleri de programımızda yer almaktadır. SEV Amerikan Koleji, IB diploma programını uygulama yetkisi için Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’na (IBO) da başvurmuştur. Akademik programın amacı, zorunlu dersleri, öğrencilerde eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştiren, kapsamlı seçmeli dersler ile çoğaltarak zenginleştirmektir.

 

SAC, öğrencilere ve öğretmenlere tutku ve ilgi duydukları alanları daha da kapsamlı inceleme fırsatı vermektedir. Tüm öğrenciler ve öğretmenlerin bu ders dışı faaliyet alanlarına katılmaları gerekmektedir. Model Birleşmiş Milletler konferansları ve Uluslararası Okul Tiyatroları Birliği atölyeleri gibi uluslararası etkinlikler, Türkiye içindeki fen fuarları, matematik yarışmaları, konserler, spor etkinlikleri gibi fırsatlarla bütünleştirilmektedir.

 

SEV Amerikan Koleji’nin odak noktası, öğrencilerin sadece eğitimlerinin değil geleceklerinin de mimarları olacağı bir öğrenme toplumu oluşturmaktır. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilerin ve öğretim kadrosunun günümüz gençliğinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik programlar ve olanaklar geliştirebildiği ve bunlardan faydalanabildiği, işbirliğine dayanan bir diyalog ve okul kültürü tesis edilmiştir.

 

Öğrenmeye gelen herkese “hoşgeldiniz” diyoruz.

 

Whitman Shepard

Başdanışman

Okul Müdürü'nün Mesajı

 

SEV Amerikan Koleji’ne (SAC), geleceklerinin mimarı olan öğrencilerin okuluna hoşgeldiniz.

 

Sizlerle hem vizyonumuzu, hem de bu vizyonu hayata geçirmeye göstereceğimiz bağlılığı paylaşmak istiyorum. SEV Amerikan Koleji (SAC), Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın köklerinden gelmektedir. Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye’de 1800’lü yıllardan beri varlık gösteren okulları çatısı altında toplayan bir vakıftır. Bu ailenin en yeni üyesi olan okulumuz ise kapılarını Eylül 2014’te öğrencilere açmıştır. Sağlık ve Eğitim Vakfı ilköğretim okullarında 8. sınıfı bitiren öğrencilerin ortaokul not ortalamalarına göre SAC’ye girme fırsatları vardır. Bunun yanında, 8. sınıfta girdikleri ulusal liselere giriş sınavına göre diğer okullardan öğrenciler de seçilmektedir.

SEV Amerikan Koleji öğrencilerini Türkiye’deki ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerin akademik hayatına özenli bir şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. SAC topluma ve dünyaya yardımsever ve saygılı bir şekilde yaklaşan, özgüvenli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

SEV Amerikan Koleji’nde eğitim dili İngilizce ve Türkçe’dir. Matematik ve fen bilimleri derslerinde eğitim dili İngilizce’dir. Bununla birlikte Almanca, Fransızca ve İspanyolca da ikinci yabancı dil seçenekleri olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz, müzik, görsel sanatlar, drama ve beden eğitimi alanlarındaki yetenek ve ilgilerini de keşfetme şansı bulmaktadırlar.

 

SAC ulusal değerlere saygılı, aynı zamanda başka kültür ve uluslara da hoşgörü ve empati gösterebilen genç bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası projeler, akademik ve ders dışı programların son derece önemli bir bölümünü oluşturur. Okulda uygulanacak Uluslararası Bakalorya (IB) Programı ile ulusal müfredatın kapsamını genişletilecek ve denge sağlanacaktır. Bunlara ek olarak Model Birleşmiş Milletler Konferansları, Uluslararası Okul Tiyatroları Birliği etkinlikleri ve uluslararası spor müsabakaları, geniş yelpazede sunulan kulüp ve ders dışı etkinlikleri bütünlemektedir.

 

Modern eğitimciler kurumların 21. yüzyıl için gerekli becerileri nasıl kazandıracaklarını tartışıyorlar. Bu becerilerin listesi sürekli değişiyor ve her gün yeni beceriler ekleniyor. Fakat üzerinde uzlaşmaya varılan ortak fikir, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu ve tüm becerilerin başında geldiği. İtalyan ressam, heykeltraş, mimar ve şair Michelangelo, “ancora imparo” (“hala öğreniyorum”) dediğinde 87 yaşındaydı.

 

Her biri geleceğinin mimarı olan SAC öğrencileri, SAC öğretmenleri ve velileri:

Yaşam boyu öğrenme yolculuğumuza hoş geldiniz.

 

Elvan Tongal

Okul Müdürü