SAC İletişim Platformu

 

İletişim Platformu Nedir?

Paydaşlarımızla iletişimi sağlamak amacıyla, SEV Kurumsal İletişim Departmanı tarafından senede iki kere her okul için ayrı ayrı düzenlenmektedir.

Bu platformlarda her okuldan rastgele seçilen öğrenci, veli ve öğretmen gruplarıyla, tek tek çalıştaylar yapılmaktadır.

Katılımcıların okullarını daha ileri noktalara taşımak için, küçük gruplar halinde aralarında tartışarak yaptıkları öneriler, okul yönetimine iletilmektedir. Önerilerin bir kısmı okul tarafından hayata geçirilmekte, daha uzun vadeli, yatırım isteyen diğer konular ile ilgili, okul yönetimine bilgi verilmektedir.

(20 Kas 2017)