FRC turnuvası sürecince güvenli çalışmaya dikkat çekmek amacıyla Siemens firması iş birliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi. Robotik takımımızda bulunan öğrenciler sezon boyunca güvenlik hususunu göz önünde bulundurarak nasıl çalışacakları hakkında önemli bilgiler edindiler.