x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Sağlık ve Eğitim Vakfı Eğitim Misyonu

Sağlık ve Eğitim Vakfının misyonu, akademik düzeyi ve sosyal bilinci ile değer katan, çok yönlü, mutlu ve evrensel bireyler yetiştirmektir.


SEV Amerikan Koleji Misyonu 

SEV Amerikan Koleji olarak misyonumuz, öğrencilerimize uluslararası düşünebilmeyi öğrendikleri, kendilerine, başkalarına ve çevreye saygı bilinci içinde oldukları; 21. yy becerilerini edinmek için ilham aldıkları, güvenli, dinamik, motive edici ve çok dilli bir ortamda en yüksek standartlarda eğitim vermektir.


SEV Amerikan Koleji Hedefleri

Öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak, öğrencilerin;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, 

 • Akademik hayatları boyunca hem yurt içinde, hem de yurt dışında yüksek başarı gösteren,

 • Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,

 • Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,

 • Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlâklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı, 

 • Birden fazla dil öğrenerek ve kültürlerarası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,

 • Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,

 • Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,

 • Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan,  başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,

 • Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.


 

​​SAC'de Yüksek Kaliteli Öğretim ve Öğrenim

SAC'de yüksek kaliteli öğretim ve öğrenim, öğrencilerimizin farklı öğrenim geçmişlerinden geldiğini ve birbirinden farklı ve çeşitli ihtiyaçları olduğunu kabul eder. Araştırma temelli, modern ve yenilikçi öğretme ve öğrenme yaklaşımları uygularken, tüm öğrencilerin SAC'de sunulan fırsatlardan yararlanabileceği güvenli, motive edici ve dinamik bir öğrenme deneyimi sağlamayı amaçlıyoruz. Yüksek kaliteli öğretim ve öğrenim, öğrencilerimize, SAC'nin yönlendirici ifadelerinde belirtilen hedeflere ulaşmaları için gerekli olanağı sağlamalıdır.

Yüksek kaliteli öğretim ve öğrenim;

 • Saygılı, güvenli bir ortamda gerçekleşecek ve öğrencilerin esenlik halini gözetecek,

 • Öğrencileri sürecin ortakları olarak merkeze alacak; yaratıcı, eleştirel ve yansıtıcı düşünmeyi ve liderliği teşvik edecek,

 • Öğrencilerin hem nitel, hem nicel sonuçlar elde etmek için öğrenme sürecine aktif olarak katılabilecekleri akademik risk alma tavrını destekleyecek,

 • Öğrencilerin dünyayı daha derinlemesine anlamasını, problem çözme ve analiz yapabilme becerilerini geliştiren bir müfredatı içerecek,

 • Öğrencilerin motivasyonunu, öğrenmesini ve gelişimini güçlendiren değerlendirme süreçlerini içine katacak,

 • Standartlara ve hedeflere dayalı olacak,

 • Başarı için gerekli beceri ve beklentileri açıkça ve istikrarlı bir biçimde bildirecek,

 • Farklı disiplinler arasında ve müfredat-içi ve dışı programlarla bağlantılar kuracak,

 • Tüm öğrenenlerin katılımını sağlamak ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için farklılaştırma uygulamalarını kullanacak,

 • Öğrencilere çok çeşitli dijital teknolojilere erişim olanağı sunarak onların, 21. yüzyıl araçlarından olan bu teknolojileri kullanabilmeleri ve değerlendirebilmeleri için gerekli becerileri geliştirebilmelerini sağlayacak,

 • Öğrencilerde liderlik ve toplumsal katılım bilincini geliştirmeye yönelik fırsatlar sağlayacaktır.

 

SAC’de Dünya Vatandaşlığı 

SAC'nin tüm öğrencileri ve çalışanları, küresel vatandaşlık bilinciyle hareket ederler. Herkes yerel ve küresel  bağlamda, daha barışçıl, eşit, adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak için bilgisini eyleme dönüştürür. 

 

SAC Stratejik Planı 

Dokümanı görüntülemek için tıklayınız.

 

SAC Öğrenen Profili

SAC'nin yol gösterici ilkelerine uygun olarak, SAC Öğrenen Profili, SAC öğrencilerinin okulda geçirdikleri süre boyunca elde etmeleri beklenen kişisel gelişimi destekleyen açıklamalardır. Okul olarak, beklenen öğrenci davranışının özelliklerini ve tanımlarını öğrencilerimize rehberlik etmek, kişisel gelişimlerinde onları teşvik etmek, net davranış beklentileri belirlemek ve gelecekteki okul gelişimini planlamak için kullanılmaktadır. SAC Öğrenen Profili için tıklayınız.

 

Enerji Politikamız

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkiyi en az seviyeye indirmek için, enerji yönetimi ve verimlilik politikası çerçevesinde enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda

 • Faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
 • Enerji performansında sürekli iyileştirmeler sağlamayı,
 • Enerji yönetimi ve verimlilik hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli cihaz ve personel altyapısını sağlamayı,
 • Personel yetkinliğini artırmayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları sağlamayı,
 • Satın alınacak ürün ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
 • Yeni yatırım ve renovasyon faaliyetlerinde enerji performansı ve verimlilikte iyileştirmeleri dikkate almayı,
 • Enerji konusunda çalışanlarımızı, öğrenci, öğretmen ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.