Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

SEV Amerikan Koleji programlarının önemli bir yönü de kulüpler ve ders dışı etkinliklerdir. Öğretmenlerin, öğrencileri ile kişisel ilgi alanlarını paylaşma, veya belki bunları keşfetme fırsatına sahip olacaklardır. Öğrencilerin de aynı şekilde ilgi duydukları bir konuda öğretmenleri ile çalışma, veya bu konuyu keşfetme fırsatları olacaktır. Bu programlar sayesinde öğretmenler ve öğrenciler sınıfta kurulan iletişimi güçlendirebilecek ve çoğaltabileceklerdir. Birbirlerinin farklı yönlerini daha az resmi bir ortamda tanıyabileceklerdir. Kulüplerimizin amaçları aşağıdaki gibidir:

 

FUTBOL

 

Futbol Kulübü üyeleri, futbolun temel teknikleri, saha ölçüleri ve oyun kuralları hakkında önce teorik ardından uygulamalı olarak bilgi sahibi olurlar. Futbol Kulübü üyelerinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl belirlenen kardeş okulun öğrencilerine futbol temel tekniklerini öğreterek, çevresine karşı duyarlı bireyler olması sağlanır.

 

 

TEDx

 

“TED” konuşmaları 1984’e kadar uzanan bir geçmişe sahip “Paylaşılmaya değer düşünceler.” mottosuyla dünya çapında düzenlenen konferans serisidir. TEDx konuşmaları ise bağımsız gruplar tarafından dünyanın çoğu yerinde, Türkiye de dahil, farklı temalarda düzenlenmektedir. Kulübümüz, okulumuzun TEDx Organizasyon Komitesi ile birlikte "TEDxSEVAmericanCollege" lisansı ile ilk etkinliğini Haziran 2016'da; ikinci konferansı ise TEDxYouth@SAC lisansı ile 2018'in Mart ayında gerçekleştirmiştir.

TEDx Kulübü Hedefleri:
Paylaşılmaya değer düşünceleri ve deneyimleri sözlü olarak, özgün ve yetkin şekilde topluluk ile paylaşma olanağı yaratmak
Farklı sözlü ifade teknikleri hakkında çalışmak ve eğitim almak
Kulüp içinde ve okulda TEDx konuşmaları yapmak
En ilham verici TED/TEDx konuşmalarını izlemek/dinlemek
Diğer okulların katılacağı bir TEDx çalıştayı düzenlemek
Bir yurt içi bir yurt dışı TED/TEDx konuşmasına gitmek
Her yıl dışarıya açık geniş katılımlı bir TEDx etkinliği düzenlemek

 

YAĞLI BOYA

 

Sanata duyarlı bireyler yetiştirmek, yağlı boya tekniğini kavramak ve bu teknikle duygu ve düşüncelerini aktarabilme becerisini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

 

ORKESTRA

 

Öğrencilerin müziğe olan ilgilerini teşvik etmek, öğrencilerimizin önce etkilendikleri kaydedilmiş müzik eserleri üzerinden gerçekleşecek olan öğrenme hedeflendiği gibi öğrencilerin kendi hayat tecrübelerinden ilham alan orjinal yapıtların ortaya çıkması da desteklemek, orkestra kulübünde geçirilen süre boyunca aynı hedefler için uğraşan bir takımın parçası olarak çalışmayı öğrenirken kendi kişisel tarzlarını da geliştirebilmek, sene boyunca SAC'de ya da başka gösteri merkezlerinde canlı konserler vermek ve diğer okulların da yer aldığı müzik festivallerinde ve yarışlarında yer almak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

 

ÇEVRE BİLİMİ

 

Amaç, öğrencilerin çevreye duyarlılığını ve yaşadıkları dünyayı korumaları için bir rol üstlenmelerini sağlamak, atık ve geri kazanım hakkında farkındalık yaratmak, çevre kalitesini okul ortamında oluşturmak, enerji tasarrufunun önemini belirtmek, güncel çevre problemleri ve olası çözümleri okul ortamında paylaşmaktır. Öğrenciler, katılacakları “Young Masters Programs (YMP)”, “Young Reporters For The Environment (YRE)”, “Prescription Pill And Drug Disposal (P2D2)” gibi uluslararası projelerle kendilerini geliştirme, yurt dışında ifade etme ve çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projelerinde yer alma şansı bulacaklardır.

 

DANS

 

Öğrenciler, doğal enerjilerini estetik bir biçimde dışa vurmanın en güzel yolu olan dansta temel kural ve temel adımları müzik eşliğinde çalışarak okul tören ve programlarına performanslarıyla katılır. Ayrıca yıl sonunda düzenlenen “Gençlik ve Dans Şöleni”nin organizasyonunda görev alır. 

 

LATİN DANSLARI

 

Kulübün amacı, sosyal Latin danslarını öğrenirken, öğrencilerin bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, müzik ve dansla dolu keyifli saatler geçirmesini sağlamaktır. Katılımcılar her sene yeteneklerini geliştirirken okul içindeki ve dışındaki etkinliklerde performanslar sergiler, çeşitli yarışmalara katılırlar.

 
MUN (Model Birleşmiş Milletler)
 

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen liselerarası konferanslar aracılığıyla, öğrencilerin dünyadaki sosyo-ekonomik, politik ve kültürel olayları anlamalarını, başka ülkeden ve kültürden olan insanların inanç ve değerlerine karşı farkındalık yaratıp, saygı ve hoşgörü ile yaklaşmalarını sağlamak; kulüp etkinlilerine aktif olarak katılan öğrencilerin, dünya sorunları, uluslararası politik ilişkiler, parlamento süreçleri gibi konularda bilgi birikimlerinin artması yanında, araştırma, topluluk karşısında konuşma, tartışma, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini de geliştirmek. MUN Kulübü, tüm okul öğrencilerinde küresel sorunlar hakkında duyarlılık ve farkındalık yaratmak amacı ile, her yıl birinci dönem içersinde okulda özel bir MUN günü düzenler. Bu etkinlik de normal MUN konferanslarının bir simulasyondur ancak gerek süre, gerek içerik açısından daha kısa tutulur. Gün boyunca sosyal sorumluluk çerçevesinde yardım edilebilecek kurumlarda kullanılmak üzere kaynak yaratmak amacıyla paralı etkinlikler ve satışlar yapılır.

 
PILATES
 

Bedeni keşfetmek, kişisel hedefler koymak ve kendi sınırları zorlamak, bedendeki gelişimi takip etmek, kişisel sağlık ve fitness ile ilgili konularda araştırma yapmak ve öğrenmek; öğrenilenleri diğer paylaşmak ve diğer katılımcıları cesaretlendirmek, desteklemek; daha sağlıklı ve zinde yaşamayı öğrenmek.

 
 
SOSYAL YARDIM - Do Gooders
 

“Kendine saygı duy, karşındakine saygı duy, çevrene saygı duy”. SAC’nin 3S kuralı olarak da bilinen bu anlayışı içselleştirir ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri planlayarak hayata geçirme becerisi kazandırır.

 
 
İNGİLİZCE TİYATRO
 

Amaç, öğrencilere tiyatro sanatını, dil gelişimini ve sosyal ilişki kurma becerilerini artırmaktır. Öğrenciler, tiyatro kuramını öğrenir ve doğaçlama, konuşma yazma, takım oluşturma etkinlikleri gibi birçok uygulamaya katılırlar. Sosyal sorumluluk projeleriyle başkalarına yardım ederken kamuda tiyatronun önemini de vurgulamaya çalışırlar. İkinci dönemde de tiyatronun en heyecanlı yönü olan sahne performansı deneyimini gerçekleştirirler.

 
 
 
DESTINATION IMAGINATION
 

Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, edindikleri bu çözüm yaratma becerilerini derslerine ve okul hayatlarına yansıtmayı amaçlayan uluslararası alanda hizmet veren bir organizasyondur. Sadece bir yarışma gibi gözükse de aslında çok daha fazlasıdır. DI hayata dair bir bakış açısıdır. Her şeyden şikayet eden bireyler olmak yerine, sorunun kaynağına inme, hayal gücüyle harikalar yaratma, bir takımın parçası olma, takım çalışmasında etkin görev alma, yaratıcı ve anlık çözümler geliştirme, problem değil çözüm yaratma, bilimsel bakış açısı geliştirme, becerilerinin öğrencilere kazandırılması için ortam ve olanak sağlamak gibi hedefleri içinde barındırır.

Katılım gösterilmesi planlanan yarışma, iki kısımdan oluşmaktadır:

1. Anlık Görev Yarışması: Anlık Görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yaparken yaratıcılıklarını ön plana çıkararak, hızlı ve pratik düşünme, doğru karar verme ve kararını uygulama becerilerini geliştirirler.

2. Takım Yarışması: Takım yarışmasında ise öğrenciler; bilim-teknik odaklı bir görev üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Çözümlerini senaryolaştırıp sunumunu yaparlar. Bu sene; biri fen projesi, diğeri ise teknik yapı-kurulum, mühendislik beceri içerikli iki görev üzerinde çalışılmaktadır. Sosyal sorumluluk projesi olarak, ihtiyaç sahibi bir okula gidilip oradaki öğrencilere anlık çözüm yarışmaları yaptırılarak, kulüp öğrencilerinin farkındalık yaratma, akran öğretimi, eğlenerek öğrenme ve farklı bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir.

 

SİNEMA

 

Amaç, bir filmin öncelikle sanatsal açıdan doyurucu bir biçimde ele alınıp analiz edilmesidir. Özellikle bu yıl kısa film ve belgesel çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Kulüp saatlerinde okul içerisinde belli konuları kapsayan kısa film senaryoları oluşturarak bu hikayeleri çekilmektedir. 

 
 
TÜRKÇE TİYATRO
 

Kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresine karşı bilinçli olmasını, oyun pedagojisi içinde yer alan çalışmaların duyguların, bilgi ve deneylerin özgürleştiği ortamların sağlanmasını, kişinin evrensel, toplumsal, moral, etik ve soyut kavramları anlamlandırabilmesini, bir grup çalışması içerisinde yaşayarak öğrenme ve bilgi edinmenin yanı sıra toplumsallaşmanın sağlamak. Türkiye'de tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve farkındalığını artırmak amacıyla tasarlanan ve yılda en az bir tane gerçekleşen sosyal sorumluluk projeleriyle öğrenciler kendilerini ifade etme ve projelerde aktif rol üstlenme fırsatı bulurlar.

 

RADYO

 
Radyo Kulübü, öğrencilerin kendi radyo programlarını oluşturmalarına izin veren öğrenci merkezli, müzik ve konuşma tabanlı programların kullanıldığı, öğrencilerin İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini, ses düzenleme ve görüşme becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyan bir kulüptür.
 
 
ÇALIŞMA
 
Öğrencilerin okul projelerini, günlük ödevlerini hazırlamalarına, TYT ve AYT sınavlarına yönelik çalışmalarına uygun ortam oluşturulur. Farklı düzeylerdeki öğrenciler başarılarını artırıcı uygulamalara yönlendirilir. 
 
 
MEZUNİYET
 
Mezuniyet Kulübü’nde, Mezuniyet Töreni, öğrenci yıllığı, mezun etkinlikleri gibi organizasyonların planlanma ve tüm bu çalışmaların yürütme süreçleri gerçekleştirilir. Tüm bu çalışmaların yanı sıra; tüm okul toplumunu kapsayan, kalıcı, okul kültürünün oluşmasına destek olacak projeler de tartışılır ve hayata geçirilir. 
 
 
YOGA
 
Yoga Kulübü, öğrencilerin çeşitli yoga stillerini uygulama becerilerinin geliştirilmesini hedefler. Duruş ve meditasyon uygulamaları, öğrencilerin bilinç ve farkındalık yaratmalarına, daha fazla konsantrasyon sağlamalarına yardımcı olur.
 
 
SKEÇ
 
Skeç Kulübü’nün en büyük amacı, kısa bir sürede farklı konu ve fikirleri izleyiciye aktarabilmektedir. Kulüp, sene içerisindeki özel veya talep edilen günlere, günün önemini belirten veya tasarlanan konularla kısa oyunlar hazırlar ve sergiler. 
 
 
MASA TENİSİ
 
Masa Tenisi Kulübü’nde öğrenciler sevdikleri spor olan masa tenisini oynamak için bir araya gelirler. Kulübün amacı eğlence, öğrenme ve masa tenisini okulda yaygınlaştırma olmasına rağmen toplumda değişim yaratabilecek bir platform olarak da kullanılabilir. Kulüp öğrencileri diğer öğrencilere bu sporu öğretebilirler, spor günü çerçevesinde çevrelerindeki bir okula giderek katkıda bulunabilirler, okulda yılda bir kez masa tenisi turnuvası düzenleyebilirler ve burada para toplayarak toplum hizmeti amacıyla kullanabilirler. 
 
 
AVRUPA GENÇLİK
 
Avrupa Gençlik Kulübü, öğrencilerine çeşitli dünya sorunlarını fark etme, tartışma, çözüm yollarını araştırma ve sunma fırsatı verir. Öğrencileri kulüp saatlerinde güncel meseleleri tartışır, anlık çözümler yaratır, aynı konuda ortaya atılan farklı fikir ve yaklaşımları deneyimler ve ortak bir çözüm önergesi yaratma süreçlerinden geçerler. Bu pratikler sonucu ulusal ve uluslar arası bazda yapılan EYP Konferansları’na katılım ve okulunu, ülkesini temsil etme şansı yakalarlar. Çalışmaların sonucu olarak öğrenciler, etkin tartışma üslubu, ikna etme becerisi, farklı fikirlere saygı, hem İngilizce hem de Türkçe olarak fikirlerini ortaya koyabilme becerilerini geliştirirken, diğer yandan dünya sorunları konusunda duyarlı olma, dayanışma ve iş birliği içinde ortak hareket edebilme, farklılıklara saygı gösterme, sorunun değil, çözümün parçası olma vb çok önemli kazanımlar elde ederler. Kulüp içinde tüm işleyişten sorumlu ve yetkili olan öğrenciler deneyim kazandıkça, bu deneyimlerini kulübün yeni öğrencilerine de aşılar ve böylelikle akran dayanışmasının en güzel örneğini sergilerler. Öğrenciler bir yandan CV ve CAS deneyimlerine katkı sağlarken, diğer yandan EYP kariyerlerinde de Delege, Organizatör, Gazeteci, Komite Başkanı, Konferans Başkan Yardımcısı, Konferans Başkanı, Baş Organizatör gibi ünvanlar alarak ilerlerler.
 
 
MÜNAZARA 
 
Münazara Kulübünde, SAC öğrencilerine ülke ve dünya sorunları üzerinde düşünme ve çözüm üretme, sorunlara ulusal ve küresel bakış açısından bakabilme becerisi kazandırmak amaçlanır.
Spordan sanata, bilimden kültüre, eğitimden insan haklarına, ekonomiden çevre sorunlarına kadar pek çok konu hakkında fikir alış verişinde bulunulur ve tartışılır. Böylelikle öğrencilerin genel kültürlerinin, hitabet yeteneklerinin ve ikna kabiliyetlerinin de geliştirilmesi hedeflenir.
 
 
MAKERS
 
Gelişen ve değişen dünyada teknolojik araçları kullanmayı kendi kendine öğrenme ve akran öğrenmesi ile öğrencilerimize kazandırarak, günlük hayat ve geleceğin problemlerine çözüm bulabilecek ürünler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmalar, yapay zeka, kodlama, 3D Tasarım ve baskı, girişimcilik alanında sürdürülmektedir.
 
 
MODEL UÇAK
 
Model Uçak Kulübü, öğrencilerine gökyüzündeki uçakların nasıl yapıldığını öğrenmeleri için fırsat sunar. 
 
 
BAYRAK FUTBOLU
 
Bayrak Futbolu, Amerikan Futbolunun liseliler için geliştirilmiş daha güvenli bir versiyonudur. Kulübün amacı, hayatlarının ileriki evrelerinde bir profesyonel ya da amatör Amerikan futbolu takımında oynamak isteyen, bu spora ilgili öğrencilerin yetilerini geliştirmek ve sporun geniş kitlelere tanıtılmasını sağlamaktır.
 
 
KISA FİLM, GAG ve YARATICILIK
 
Kulüp çalışmaları boyunca Türk ve Dünya Sineması incelenir, repertuvara alınan filmler üzerinde çalışmalar yapılır. Kısa ve uzun filmlerle ilgili senaryo yazma teknikleri öğrenilir. Öğrenilen bilgilerle kısa filmler ve gösteriler hazırlanır. 
 
 
BASKETBOL
 
Kulübün temel amacı, bireysel yeteneklerin geliştirilmesi, takım duygusunun ve motivasyonunun artırılması ve bu oyunun temel becerilerinin öğrencilere aktarılmasıdır. Katılımcıların yarışmacı özelliklerini artırıcı çalışmalar yapılarak bu alanda da gelişmeleri hedeflenir. Sosyal sorumluluk projeleriyle, katılımcıların organizasyon becerilerinin ve çevreye olan farkındalıklarının artırılması amaçlanır.
 
 
CONTENT CREATORS
 
“Content Creators”, bilgi teknolojileri, iletişim ağları ile medya sektörlerinin birbirlerine yakınlaşarak iç içe geçmeye başlaması sonucu ortaya çıkan ve hızla değişen yeni iletişim araçları için farklı ve yaratıcı içerikler üretmeyi hedefleyen bir kulüptür.
 
 
ROBOTİK
 
Dünyanın en büyük robotik turnuvası ve steam etkinliği olarak bilinen FRC turnuvalarına katılmak için kurulmuştur. Kulüp 2017 yılında Türkiye Şampiyonluğu, 2018 yılında Rookie All Star Ödülü alarak Houston'da düzenlenecek dünya şampiyonalarına katılma hakkı kazanmıştır.
 
 
TÜBİTAK MATEMATİK PROJELERİ
 
TÜBİTAK Matematik Proje Kulübü, öğrencilerin matematik projeleri üzerine çalışmalar yapmasını destekler ve istekli öğrencileri ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen matematik yarışmalarına hazırlar. Ayrıca öğrenciler kulüp saatlerinde sudoku, matematik, zeka ve strateji oyunları gibi aktivitelerde de bulunurlar.
 
 
İNSAN HAKLARI
 
Öğrenciler tarafından kurulmuş olan İnsan Hakları Kulübü, UNICEF’in HeForShe kampanyasından da destek alınarak; Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan İnsan, Kadın ve Çocuk Hakları ihlallerine farkındalık getirmeyi amaçlar.
 
 
SERAMİK
 
Katılımcıların kendilerini özgürce ifade edebilecek çalışmalar yaratmalarına yardımcı olmak, seramik sanatının aşamalarını uygulamalı olarak yaşayıp hayallerin, soyuttan somuta taşındığı keyifli, üretken, ürünler ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.