Başdanışman'ın Mesajı

 

Özel SEV Lisesi’ne hoş geldiniz.

 

Özel SEV Lisesi, 2014 Eylül ayında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Dört sene içerisinde okulumuz 600 öğrenci kapasitesine ulaşmıştır. SAC, 1800'lerin ortasında Amerikan Heyeti tarafından kurulan ve günümüzde Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (SEV) yönetiminde bulunan okullar ailesine katılmıştır. SEV İlköğretim Kurumları'nda eğitim gören öğrenciler ya da 8. sınıfta girdikleri ulusal liselere giriş sınavına göre diğer okullardan öğrenciler, okulumuzda eğitim görebilmektedir.

 

SAC’de uluslararası düşüncelere, farklı geçmiş ve bakış açılarına sahip kişilerin birbirlerinden öğrenebileceklerine önem veririz. Yabancı uyruklu bir Genel Müdür olarak, çeşitlilik ve yabancı fikirlerin bizi bireyler ve toplumlar olarak zenginleştirdiğine olan inancım ışığında tüm bu değerlere saygıyı teşvik etmeyi hedefliyorum.

 

Farklı kültürleri öğrenmek ve oluşan farklılıklara saygı duymak kendi düşünce tarzımızı güçlendirir. Öğrencilerimizin yetkin düşünen, kendine güvenen, ulusal ve uluslararası bağlamlarda kolay iletişim kurabilen konuşmacılar olmalarını istiyoruz. SAC’de uygulanan eğitim programı tüm bu hedeflerimize ulaşmak üzerine hazırlanmıştır.

 

SAC’nin odak noktası, öğrencilerin sadece eğitimlerinin mimarları olmaları değil, dinamik bir öğrenme topluluğu oluşturmak için, aynı zamanda geleceklerinin mimarları olmalarını da sağlamaktır. Öğrenciler ve öğretmenlerin ortak bir diyalog içinde oluşturdukları program, bugünkü gençlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve ortaöğretim sonrası seçenekleri için onları hazırlamak yönünde olacaktır.

 

Akademik programlar, öğrencileri hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında bulunan üniversiteler için titizlikle hazırlar. Matematik ve Fen dersleri İngilizce olarak öğretilir. Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler dersleri Türkçe yapılmaktadır. Fransızca, Almanca ve İspanyolca ikinci dil seçenekleri arasındadır. Bunlara ek olarak Sanat, Müzik, Drama, IT ve Beden Eğitimi dersleri de yapılmaktadır. SAC’ye Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından diploma programı sunmak için yetki verilmiştir. Akademik programın amacı, detaylı akademik dersler ışığında, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geniş bir yelpazede geliştirmeyi sağlamaktır.

Öğrenmek için gelen ve SAC öğrenim topluluğuna pozitif katkıda bulunabilecek herkesi bekliyoruz.    

 

Dr. Dale Taylor

Başdanışman

 

Okul Müdürü'nün Mesajı

 

SEV Amerikan Koleji’ne (SAC), geleceklerinin mimarı olan öğrencilerin okuluna hoş geldiniz!

Sizlerle hem vizyonumuzu, hem de bu vizyonu hayata geçirmeye olan bağlılığımızı paylaşmak istiyorum.

 

Türkiye’de 1800’lü yıllardan beri varlık gösteren Amerikan Kolejlerini çatısı altında toplayan Sağlık ve Eğitim Vakfı, SEV Amerikan Koleji (SAC)’nin de köklerini oluşturmaktadır. Bu ailenin en yeni üyesi olan okulumuz kapılarını Eylül 2014’te öğrencilerine açmıştır. SEV İlköğretim Kurumları'ndan mezun olan öğrenciler, ortaokul not ortalamaları baz alınarak SAC'ye girme olanağına sahip olurken 8. sınıfta yapılan lise giriş sınavı ile diğer okullardan öğrenciler de SAC’de okumak üzere seçilmektedir.

 

Akademik hedeflerimize uygun olarak okulumuzda eğitim dili İngilizce ve Türkçe iken Matematik ve Fen Bilimleri dersleri ise İngilizce okutulmaktadır. Bununla birlikte Almanca, Fransızca ve İspanyolcayı da ikinci yabancı dil seçenekleri olarak sunmaktayız. Okulumuzda üniversite öncesi eğitim ve öğretim programı olan IB DP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) seçeneği de bulunmaktadır.

 

SEV Amerikan Koleji, öğrencilerini Türkiye’deki ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerin akademik hayatına özenli bir şekilde hazırlarken topluma ve dünyaya karşı duyarlı, saygılı ve özgüveni yüksek gençler olarak da yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz kulüp çalışmaları ve aktivitelerle öğrencilerimizin müzik, görsel sanatlar, drama ve beden eğitimi alanlarında yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini teşvik etmekteyiz. Bunlara ek olarak Model Birleşmiş Milletler Konferansları, Uluslararası Okul Tiyatroları Birliği etkinlikleri ve uluslararası spor müsabakaları ile geniş bir yelpazede sunduğumuz kulüp ve ders dışı etkinliklerle eğitimimizi zenginleştirmekteyiz.

 

SAC öğrencilerinin ulusal değerlere saygılı, aynı zamanda başka kültür ve uluslara da hoşgörü ve empati gösterebilen genç bireyler olarak yetişmeleri öncelik verdiğimiz diğer konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin katıldığı uluslararası projeler, akademik ve ders dışı programların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

 

Okulumuzun akademik ve sosyal olanaklarla yetiştirdiği tam donanımlı gençlerin hem ülkemizin hem de dünyanın geleceğinde söz sahibi olacağına gönülden inanmaktayız.

 

Modern eğitimciler, kurumların 21. yüzyıl için gerekli becerileri nasıl kazandıracaklarını tartışmakta ve bu becerilerin listesi sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Fakat üzerinde uzlaşmaya varılan ortak fikir, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu ve tüm becerilerin başında geldiğidir.

 

Her biri geleceğinin mimarı olan SAC öğrencileri, SAC öğretmenleri ve velileri; yaşam boyu öğrenme yolculuğumuza siz de hoş geldiniz.

 

Elvan Tongal

Okul Müdürü