SEV Amerikan Kolejinin bir diğer hedefi, öğrencilerde çeşitli bakış açıları ve kültürlere karşı hoşgörü oluşmasını sağlayacak iki dilli ve çok kültürlü etkileşimi ve ona olan bağlılığı yeşertmektir. Öğretim kadrosu ve okul idaresinin uluslararası altyapısının yanı sıra öğretmenlerin ve akademik programın çok kültürlü özelliği, öğrencilerin bu hedefi gerçekleştirmelerinde en büyük yardımcılar olacaktır. Bunun yanı sıra, uluslararası bakış açısı ve kültürü besleyecek geniş yelpazede ders dışı programlar da olacaktır. Bu programlardan bazıları, Türkiye içinde ve yurtdışında yapılacak, farklı dillerde Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansları, Uluslararası Okul Tiyatroları (ISTA) konferansları, Avrupa Gençlik Parlementosu, ülkelere kültürel geziler, müzik ve sanat incelemeleri, yurt içinde ve dışında uluslararası spor etkinlikleri ve müsabakaları ile uluslararası toplum hizmetleri projeleridir.