SEV Amerikan Koleji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak hazırlık sınıfından başlayarak 12’ye kadar tüm sınıflarımızda Uluslararası Bakalorya-Diploma Programı (IB-DP) kazanımları, MEB kazanımları ile harmanlanarak uygulanmaktadır. Programımızın bütününde öğrencilerimizi evrensel-entelektüel bilince sahip, sorgulayan, saygılı, ilkeli, işbirlikçi, iç motivasyonu ve öz denetimi yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Bu çerçevede, öğrencilerimize aşağıdaki bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır:

 

 • Edebiyatın bir sanat dalı ve evrensel bir dil olduğunu kavratmak
 • Düzenli okuma kültürü kazandırmak
 • Türk ve dünya yazınından yetkin eserlerle tanıştırmak ve onlarda bir yazınsal zevk oluşturmak
 • Okuduklarından sav(argüman) çıkarabilmelerini sağlamak
 • Yazınsal ürünlerle aktarılan Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve inkılâplarını evrensel boyutta özümseterek geleceğe aktarmalarını sağlamak
 • Yazınsal türlerin özelliklerini kavratmak (şiir, öykü, roman, tiyatro…); yerli ve yabancı, yazınsal değeri yüksek yazarların eserlerini okutmak
 • Düşünce yazılarının (makale, deneme, fıkra…) özelliklerini kavratmak; gazete ve dergi takip etme alışkanlığı kazandırarak ulusal ve evrensel sorunlara karşı bilgili ve sorumlu olmalarını sağlamak
 • Yazarların toplumsal, politik, ekonomik, dinsel, coğrafi değişimlerden ne şekilde etkilendiklerini ve yazınsal dönemlerin nasıl oluştuğunu kavratmak
 • Bireysel, toplumsal, evrensel sorunların yazarların çıkış noktaları olduğunu kavratmak
 • Bir esere yazınsal değer kazandıran özelliklerin  “ne” anlattığı ve “nasıl” anlattığına (içerik ve biçim) bağlı olduğunu kavratmak
 • Yazınsal eserlerin içerik ve biçim çözümlemesini yaparak metnin art alanını/iletisini/satır aralarını anlamalarını sağlamak ve yazınsal eserlerdeki çok katmanlı anlamların hangi yazınsal araçlarla yaratıldığını çözümletmek
 • Yazınsal eserlerin sinema uyarlamalarını izleterek iki sanat dalı arasındaki “kardeşliği” ve sinemanın edebiyattan nasıl beslendiğini kavratmak
 • Edebiyat ve sinema teknikleri ve terminolojisi hakkında bilgilendirmek
 • Tiyatro türü ve özelliklerini kavratmak ve onları iyi bir tiyatro izleyicisi yapmak
 • Sözlü sunumlarını en yetkin dil-anlatım ve teknolojik araçları kullanarak hazırlamalarını sağlamak
 • Düşünce ve çözümleme yazılarında (makale, deneme…) ve kurgusal yazı türlerinde (öykü, şiir…) kendilerini yetkin bir şekilde ifade etmelerini sağlamak
 • Gerek sözlü  gerekse yazılı ifadelerde vurgu, tonlama; yazım, noktalama kurallarına uygun, etkili iletişim kurmalarını sağlamak
 • Araştırma yapıp temel referans kitaplara ulaşmalarını ve yaptıkları çalışmalarda akademik dürüstlük ilkesine bağlı kalarak kaynak göstermelerini sağlamak
 • Farklı ortamlarda ve durumlarda etkin dinleme yöntemlerini uygulamalarını sağlamak