x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

SEV Amerikan Koleji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak hazırlık sınıfından başlayarak 12’ye kadar tüm sınıflarımızda Uluslararası Bakalorya-Diploma Programı (IB-DP) kazanımları, MEB kazanımları ile harmanlanarak uygulanmaktadır. Programımızın bütününde öğrencilerimizi evrensel-entelektüel bilince sahip, sorgulayan, saygılı, ilkeli, işbirlikçi, iç motivasyonu ve öz denetimi yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Bu çerçevede, öğrencilerimize aşağıdaki bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır:

 

 • Edebiyatın bir sanat dalı ve evrensel bir dil olduğunu kavratmak
 • Düzenli okuma kültürü kazandırmak
 • Türk ve dünya yazınından yetkin eserlerle tanıştırmak ve onlarda bir yazınsal zevk oluşturmak
 • Okuduklarından sav(argüman) çıkarabilmelerini sağlamak
 • Yazınsal ürünlerle aktarılan Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve inkılâplarını evrensel boyutta özümseterek geleceğe aktarmalarını sağlamak
 • Yazınsal türlerin özelliklerini kavratmak (şiir, öykü, roman, tiyatro…); yerli ve yabancı, yazınsal değeri yüksek yazarların eserlerini okutmak
 • Düşünce yazılarının (makale, deneme, fıkra…) özelliklerini kavratmak; gazete ve dergi takip etme alışkanlığı kazandırarak ulusal ve evrensel sorunlara karşı bilgili ve sorumlu olmalarını sağlamak
 • Yazarların toplumsal, politik, ekonomik, dinsel, coğrafi değişimlerden ne şekilde etkilendiklerini ve yazınsal dönemlerin nasıl oluştuğunu kavratmak
 • Bireysel, toplumsal, evrensel sorunların yazarların çıkış noktaları olduğunu kavratmak
 • Bir esere yazınsal değer kazandıran özelliklerin  “ne” anlattığı ve “nasıl” anlattığına (içerik ve biçim) bağlı olduğunu kavratmak
 • Yazınsal eserlerin içerik ve biçim çözümlemesini yaparak metnin art alanını/iletisini/satır aralarını anlamalarını sağlamak ve yazınsal eserlerdeki çok katmanlı anlamların hangi yazınsal araçlarla yaratıldığını çözümletmek
 • Yazınsal eserlerin sinema uyarlamalarını izleterek iki sanat dalı arasındaki “kardeşliği” ve sinemanın edebiyattan nasıl beslendiğini kavratmak
 • Edebiyat ve sinema teknikleri ve terminolojisi hakkında bilgilendirmek
 • Tiyatro türü ve özelliklerini kavratmak ve onları iyi bir tiyatro izleyicisi yapmak
 • Sözlü sunumlarını en yetkin dil-anlatım ve teknolojik araçları kullanarak hazırlamalarını sağlamak
 • Düşünce ve çözümleme yazılarında (makale, deneme…) ve kurgusal yazı türlerinde (öykü, şiir…) kendilerini yetkin bir şekilde ifade etmelerini sağlamak
 • Gerek sözlü  gerekse yazılı ifadelerde vurgu, tonlama; yazım, noktalama kurallarına uygun, etkili iletişim kurmalarını sağlamak
 • Araştırma yapıp temel referans kitaplara ulaşmalarını ve yaptıkları çalışmalarda akademik dürüstlük ilkesine bağlı kalarak kaynak göstermelerini sağlamak
 • Farklı ortamlarda ve durumlarda etkin dinleme yöntemlerini uygulamalarını sağlamak