Sosyal Bilimler Bölümü; Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarını kapsar.

 

Sosyal Bilimler programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenir;

 

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen , demokrasi bilincine sahip ve insan haklarına saygılı bireyler olmak,
 • Vatandaşlık sorumluluklarını bilmek ve üstlenmek,
 • Çevreyi tanımak ve araştırmak, doğa, tarih ve kültür bilincine sahip olmak,
 • Özgür düşünce, hoşgörü, eleştirel ve analitik düşünebilme, tartışma, analiz etme, yorumlama kabiliyetlerine sahip olmak,
 • Kişilik gelişimi, insan ilişkileri, toplumsal sorumluluk, kişisel hak ve sorumluluklar alanlarında yeterlilik kazanmak,
 • Tarih boyunca var olan, insanlar üzerinde etkili olmuş din ve kültürleri anlamak ve kavramak,
 • Günümüzde meydana gelen ve geleceğe yön veren olayları anlamak ve kavramak,
 • Çalışma, öğrenme, sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek,
 • İletişimin önemini kavramak ve sağlıklı iletişim becerisi kazanmak,
 • Bilimsel araştırmaların yöntemlerini ve önemini anlamak,
 • İnsan ve toplum hayatının sürekli bir gelişme ve değişme olduğunu benimseyerek yaşadığı zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlamak.