İngilizce programımızla, öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedefliyoruz:

 

 • Sözlü ve yazılı iletişim kurma;
 • İngilizce’de gelişmiş dil yeterliliği kazanma;
 • Çeşitli araştırma ve bilgi metinlerini (günlük, makaleler, konuşmalar, biyografiler ve otobiyografiler) okuma ve çözümleyebilme;
 • Edebi seçkilerden dramaya yönelik okumalarını planlama, sunma ve eleştirme;
 • Planlı sözlü sunum yapma ve gerekli ayrıntıları anafikri desteklemek için kullanma;
 • Sunumlarla ilgili sorulara doğaçlama cevap verebilme;
 • Bilgilendirme, açıklama, analiz etme, ikna etme ve/veya eğlendirme amaçlı betimleyici, açıklayıcı, edebi ve akademik yazılar yazma;
 • Yazıları dilbilgisi, küçük/büyük harf, noktalama, yazım, cümle yapısı ve paragraf kullanımı açılarından düzeltebilme;
 • Hem alıntı yapılan hem de farklı kelimeler kullanılarak paylaşılan fikirlerde kaynak belirtmek;
 • Çeşitli durum ve ortamlarda etkin dinleme stratejilerini kullanabilmek;
 • Doğrudan anlatım ve/veya talimatların yanı sıra yan anlamları, çıkarımları ve imalı ifadeleri de anlayabilme;
 • Bilgiye ulaşmak için basılı, elektronik veri tabanlarını ve kaynakları kullanabilme.