İkinci Yabancı Dil programımızla aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedefliyoruz :

 

 • Yaşadığı yeri ve tanıdığı kişileri betimleme
 • Ailesini, okulunu ve yaşam koşullarını tanıtabilme
 • Güncel olayları anlatabilme
 • İsteklerinden ve hayallerinden bahsedebilme
 • Bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilme ve izlenimlerini belirtebilme
 • Form doldurabilme
 • Kişisel mektup yazabilme
 • Ilgi alanlarıyla ilgili metin yazabilme
 • Radyo ve televizyon programlarının ana hatlarını anlayabilme
 • İlan, kullanım kılavuzu, menü ve zaman çizelgeleri gibi metinleri anlayabilme
 • Kişisel mektupları anlayabilme
 • Güncel olayları anlatan metinleri anlayabilme
 • Günlük yaşamla ilgili konuşmaları anlayabilme ve katılabilme
 • Bilgi alışverişinde  bulunabilme
 • Seyahat sırasında ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilme