Matematik Bölümü olarak; Öğrencilerimize matematik öğrenebilmeleri için ortam hazırlayacağız.

 

"Ben asla öğrencilerime öğretmedim. Ben sadece onlara öğrenebilecekleri ortamlar sağlamaya çalıştım."

Albert Einstein US (Almanya doğumlu) (1879 – 1955)

 

Matematik programımızla öğrencilerimiz;

 

 • matematiğin evrensel dilini konuşur ve yazar.
 • mantıksal düşünce becerisini geliştirir.
 • estetik değerleri geliştirmek için matematik ve geometrik kavramları kullanır.
 • karşılaşılan problemleri var olan koşular altında değerlendirir.
 • soyutlamalar yaparak zihinsel bağımsızlığı ve yaratıcılığı geliştirir.
 • matematiksel tümdengelim ve tümevarım yapar.
 • matematiksel keşif yapar, araştırmalar hazırlar.
 • hayatın doğasını derinlemesine anlar.
 • matematik ve bilim raporlarını nasıl yazacağını öğrenir.
 • farklı fikir ve bakış açılarına, bazı problemlerin bir çok çözüm yolu olduğu farkındalığıyla saygı duyar.
 • grafik ekranlı hesap makinası ve teknolojiyi matematiksel süreci göstermek amaçlı etkin bir şekilde kullanır.
 • yaşamda, teknolojide, sanatta, sporda  matematiğin kullanımı ve varlığını açıklayabilmek için uygulamalar yapar.

 

girdiği ulusal ve uluslararası sınavlarda yüksek performans gösterir.