Öğrencilerimizin kişisel özellikleri, ilgi alanları, hayal ve isteklerine uygun bir planlama yaparak; hayallerini gerçekleştirecekleri, başarılı olacakları üniversitelere/programlara yerleşmelerine yardımcı olabilmek amacıyla bütünleşik bir üniversite danışmanlığı desteği veriyoruz. Bu bağlamda Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı, Üniversite Hazırlık ve Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı birimlerinin birinci dönem boyunca yaptıkları çalışmaları ve ikinci dönem hedefledikleri çalışmaları içeren bülteni buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.