Ayazağa Işık Lisesinde gerçekleşen ve İstanbul’dan toplamda 21 okulun katıldığı 10. Chamisso Almanca Okuma Yarışmasında Lise 9 öğrencimiz Serra Zoraloğlu okulumuzu başarıyla temsil etmiştir.