SEV Amerikan Koleji olarak öğrencilerimizin kendi kültür ve tarihlerini, farklı dil ve kültürdeki insanlara yabancı dillerle aktarmak ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti olan Londra’da “ÜLKENİ SEV DÜNYAYA TANIT” isimli bir gönüllü rehberlik projesi gerçekleştirdik.  Öğrencilerimiz bu projede; Kings College University, TASIS American School ve Trafalgar Meydanı’nda ülkemiz ve kültürümüz hakkında insanlara çeşitli bilgiler aktardılar ve hazırlamış oldukları tanıtım el broşürlerini vererek gönüllü rehberlik yaptılar.  

Fotoğraflar