Sağlık ve Eğitim Vakfı Eğitim Misyonu
SEV
 
Sağlık ve Eğitim Vakfının misyonu, akademik düzeyi ve sosyal bilinci ile değer katan, çok yönlü, mutlu ve evrensel bireyler yetiştirmektir.
 
 
SEV Amerikan Koleji Misyon ve Hedefleri
SEV Amerikan Koleji olarak misyonumuz, öğrencilerimize uluslararası düşünebilmeyi öğrendikleri, kendilerine, başkalarına ve çevreye saygı bilinci içinde oldukları; 21. yy becerilerini edinmek için ilham aldıkları, güvenli, dinamik, motive edici ve çok dilli bir ortamda en yüksek standartlarda eğitim vermektir.
 
Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak, öğrencilerin;
  • Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, 
  • Akademik hayatları boyunca hem yurt içinde, hem de yurt dışında yüksek başarı gösteren,
  • Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,
  • Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
  • Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı, 
  • Birden fazla dil öğrenerek ve kültürlerarası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,
  • Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
  • Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,
  • Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan,  başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,
  • Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.