Ölçme Değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreçtir. Ölçme Değerlendirme eğitim sisteminin en etkili geri bildirim mekanizmasıdır.