Yükseköğrenimine Türkiye’de devam edecek öğrencilerimizin kişisel özellikleri, ilgi alanları, hayal ve isteklerine uygun bir planlama yaparak; kendilerini gerçekleştirecekleri, başarılı olacakları ve “iyi ki buradayım” diyebilecekleri üniversitelere/programlara yerleşmelerine yardımcı olabilmeyi hedefliyoruz.

9. sınıfta başlayıp son sınıfa kadar devam eden kariyer planlama çalışmaları kapsamında yürütülecek Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı çalışmalarımız;  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı ile koordinasyon içinde yürütülmektedir. Programımız, her düzeyin ihtiyaçlarına yönelik, öğrenci ve velilerimize gerekli bilgi ve desteği sunacak içerikte hazırlanmıştır.

Programımız doğrultusunda YGS&LYS içeriği, bu sınavların ders seçiminde etkisi, sınavlara başvuru prosedürü ve sınav sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Bunun yanında meslek seçimi, üniversitelerin ve yükseköğretim programlarının tanıtımı, bireysel akademik hazırlık süreci takibi ve başvuru/tercih danışmanlığı konularında çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Öğrencilerimizin kariyerlerine yönelik planlamalarını yaparken doğru kişi ve kuruluşlardan ilham almalarını istiyoruz. Gerçekleştireceğimiz SAC CO-trainee/SAC İŞ’te deneyimi, Sempozyum/Fuar ve konferanslarla, üniversite tanıtım gezileri ile öğrencilerimize yardımcı olacağız.

Görüşmek ve bilgi almak isteyen öğrencilerimizi ve velilerimizi Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı bölümüne bekliyoruz.  

 

Yurt İçi Üniversite Danışmanı: Kamile Günal  kgunal@sevkoleji.k12.tr